Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianej problematyki prawa cywilnego. Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących m.in.:

 • zapłaty
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • ochrony dóbr osobistych
 • wykonywania umów i roszczeń wynikających z niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania umów
 • współwłasności i zniesienia współwłasności
 • ochrony własności i posiadania
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu: wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, czynów niedozwolonych
 • ustanowienia i zniesienia służebności drogi koniecznej
 • ustanowienia służebności przesyłu za odszkodowaniem
 • ustanowienia służebności gruntowej
 • zasiedzenia
 • spadku (stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, zapis, polecenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia)
 • odwołania darowizny
 • upadłości konsumenckiej
 • analizy, opiniowania  oraz konstruowania umów