Prawo medyczne i prawo podmiotów leczniczych

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

  • błędy medyczne
  • przygotowanie dokumentów założycielskich podmiotu leczniczego i indywidualnych praktyk lekarskich
  • rejestracja podmiotów leczniczych i indywidualnych praktyk lekarskich
  • przygotowanie podstawowych dokumentów wymaganych dla prowadzenia podmiotów leczniczych i indywidualnych praktyk lekarskich
  • przygotowywanie i opiniowanie wzorów dokumentacji medycznej związanej z bieżącą działalnością podmiotu leczniczego i indywidualnych praktyk lekarskich,
  • wsparcie prawne podmiotów leczniczych przy procesie przygotowania dokumentacji wewnętrznej, dokumentacji medycznej, kontraktowania usług medycznych, udział w negocjacjach,
  • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Sądami Powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.